Namibia 2011 22.04 16:18:11—01.05.2011 10:44:24

Photos von meiner Studienreise nach Namibia Ende April 2011.
Diashow starten
Namibia2011-1 Windhoek - Parlamentsgebäude
Windhoek - Parlamentsgebäude
Namibia2011-2 Windhoek - Christuskirche
Windhoek - Christuskirche
Namibia2011-3 Windhoek - Reiterdenkmal (alte Feste)
Windhoek - Reiterdenkmal (alte Feste)
Namibia2011-4 Windhoek
Windhoek
Namibia2011-5 Windhoek - Bahnhof
Windhoek - Bahnhof
Namibia2011-6 Windhoek - Bahnhof (Minenräumer)
Windhoek - Bahnhof (Minenräumer)
Namibia2011-7 Brahman Rind hinter Rehoboth
Brahman Rind hinter Rehoboth
Namibia2011-8 Nest des Siedelwebers
Nest des Siedelwebers
Namibia2011-9 Zwischen Rehoboth und Namib Desert Lodge
Zwischen Rehoboth und Namib Desert Lodge

Tags